Vlaamse Canon

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Waar kinderarmoe verdubbeld is
armen gevraagd wordt om schuldbelijdenis.
Waar uitkeringen de armoegrens niet halen
geen mens daarvan de rekening kan betalen.
Waar armoe bestreden wordt met liefdadigheid
alleen bespaard kan worden op sociale zekerheid.
Waar mensen overleven op straat en in de goot
bedacht worden met bed, bad en brood.

VLAANDEREN BOVEN

Waar woonkosten de pan uit rijzen
geen rem meer staat op gevraagde prijzen.
Waar sociaal wonen niet van deze tijd wordt genoemd
duizenden namen tot de wachtlijst zijn gedoemd.
Waar wonen een markt is die iedereen weert
die donker van huid is en geen Vlaams heeft geleerd.
Waar de misdeelden in krotten moeten hokken
waar vocht en schimmel hun adem doet stokken.

OMDAT IK VLAMING BEN

Waar persoonlijk bezit alom wordt geprezen
het collectieve naar de vergeetput verwezen.
Waar ongelijkheid het land heeft verdeeld
in wie rijk is en wie zijn geluk heeft “verspeeld”.
Waar het kanon wordt gericht op sociale fraude
en de heren hun fortuinen in paradijzen behouden.
Waar belastingen er zijn voor Jan met de pet
en fortuin fiscaal uit de wind wordt gezet.

ALS IK WEG WIL GAAN, GA IK NAAR VLAANDEREN

Waar we werken tot we krom staan en stijf
het pensioen niet volstaat voor ’t ouwe mennekensverblijf.
Waar ziek zijn een mens compleet ruïneert
geen specialist zich voor supplementen geneert.
Waar men smakelijk lacht met jongeren op straat
vooral bekommerd is om ’t ondernemersklimaat.
Waar men vakbonden liever ziet verdwijnen
militanten voor de rechter laat verschijnen.

MIJN VLAKKE LAND, MIJN VLAANDERENLAND

Waar bruine profeten de kiezer verleiden
hun leer van haat steeds verder verspreiden.
Waar in naam van de angst vrijheid wordt vergooid
en verblindend zand in de ogen gestrooid.
Waar de driekleur grondig wordt gehaat
alleen de leeuw nog zorgt voor hartstochtelijk geblaat.
Moslim, vluchteling, Waal en migrant:
“Geen morzel gronds, keer terug naar uw land!

ZE ZULLEN HEM NIET TEMMEN

Rijmen en dichten
zonder mijn gat op te lichten.

DA CAPO

Advertentie

Het menu van Philippe De Backer

EPSON DSC picture

 

Beste meneer De Backer,

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers van Kind en Gezin over kinderarmoede, schreef u een opiniestuk voor Knack. Dat de kansarmoede bij kinderen jaar na jaar stijgt, vindt u “beschamend en onaanvaardbaar”. Meer zelfs, u noemt dat “het wraakroepend bewijs van een falend beleid”. Tot daar ben ik het volmondig met u eens. Verder helaas niet.

U beklaagt de alleenstaande moeder die een sociale woning aangeboden krijgt waar ze haar kinderen te slapen moet leggen in een slaapkamer met beschimmelde muren. Wel, wat heeft u en uw partij er al jarenlang van weerhouden om ervoor te zorgen dat er een toereikend aanbod van kwalitatieve sociale woningen is? De sociale huisvesting in Vlaanderen bedraagt 6,7% van het totale woningaanbod. In vergelijking met andere Europese landen is dat wel erg mager: Nederland heeft 30% sociale woningen, Oostenrijk 24%, Denemarken 20,9%, Zweden 19%, het Verenigd Koninkrijk 17,6%, Frankrijk 16,8% en Finland 13%. Eind vorig jaar stonden er in Vlaanderen 120.000 mensen op de wachtlijst. Waar en wanneer hebben jullie daar iets aan gedaan?

In april stelde uw partijgenote Els Ampe nog voor om de sociale woningbouw in Brussel stop te zetten. Volgens haar zijn er in de hoofdstad teveel sociale woningen en zouden die toch alleen maar een overvloed aan armoede aantrekken. Mercedes Van Volcem, ook een partijgenote van u, voegde daaraan toe dat sociale huisvesting niet meer van deze tijd is.

In mijn stad, Mechelen, klinkt dat niet onbekend. Toen Bart Somers, ook al van uw familie, hier in 2001 burgemeester werd, voerde ook hij een sociale woningstop door. Sociale woonwijken zag hij vooral als verzamelplaatsen van samenlevingsproblemen. Dat is dus zowat de tendens bij Open Vld: met een stigmatiserende visie de sociale huisvesting terugdringen. In dat plaatje past natuurlijk ook de jacht op de sociale fraude, een stokpaardje van u. Mensen straffen die uit noodzaak of uit solidariteit met lotgenoten de kantjes wat van de reglementen aflopen.

U geeft toe dat het beleid inzake armoede faalt. Mooi. Maar dan schrijft u deze merkwaardige zin: “Noch de overheid, noch armoedeverenigingen, academici en sociale instellingen slagen erin het tij te keren.” Ik denk niet dat het aan armoedeverenigingen en academici is om de zaak op te lossen. Armoedeorganisaties en sociaal werkers vormen een vangnet en werken binnen het structurele kader dat de overheid uittekent. Hun armslag is zeer beperkt, omdat de overheid hen te weinig middelen geeft en hen steeds minder ruimte geeft om hun werk naar eigen inzicht in te vullen. Steeds meer worden ze gezien als verlengstuk van het disciplinerend en straffend overheidsbeleid. Academici vertellen al jaren dat het beleid faalt, dat is ook hun taak. Maar het is de overheid die hen systematisch negeert en vaak zelfs de mond snoert. Als het beleid faalt, dan is dat de verantwoordelijkheid van de overheid, van niemand anders.

U doet een oproep om er eindelijk werk van te maken. U vindt dat we werk moeten maken van een beleid dat gebaseerd is op cijfers, want “zonder de nodige cijfers krijgen we geen zicht op de problematiek en de evolutie ervan”. Welke cijfers bedoelt u dan? Waar heeft u de voorbije jaren zoal rondgehangen? Is het u ontgaan dat we jaar na jaar een berg alarmerende armoedecijfers voorgeschoteld krijgen? In ons land leeft 15% van de mensen in armoede, een cijfer dat al jarenlang ongewijzigd blijft. Ondertussen komen sommige politici ons al vertellen dat we blij moeten zijn dat het cijfer niet stijgt. Een veelheid aan beschikbare cijfers leert dat de armoede zich verdiept. Hoeveel cijfers heeft u nog nodig om een doeltreffend beleid te kunnen ontwikkelen?

“We moeten durven afstappen van oude recepten”, schrijft u. “Recepten die niet het gewenste resultaat boeken.” Wel, hier ben ik het ook met u eens. Weet u welke recepten we volgens mij overboord moeten gooien? Hier komen ze:

Laten we ophouden met de wachtlijsten voor sociale huisvesting te laten groeien als kool. Grote investeringen zijn noodzakelijk. En laten we meteen ook ophouden met sociale huisvesting voor te stellen als de “vuilbak” van de samenleving, als een magneet voor armoede en samenlevingsproblemen. In de jaren ’60 kwam 60% van de bevolking nog in aanmerking voor een sociale woning. Met een bredere toegankelijkheid krijg je vanzelf een gezonde sociale mix. Sociale woningbouw stopzetten, strengere voorwaarden stellen, sociale huurders viseren…allemaal smakeloze recepten.

Wat ook niet werkt, is het voortdurend verder uithollen van de sociale zekerheid. Hoelang zeggen armoedeorganisaties en academici nu al dat de uitkeringen opgetrokken moeten worden tot de Europese armoedegrens? Het gebeurt nog steeds niet. Snoeien in de pensioenen, in de werkloosheidsuitkering, in de ziekteverzekering…allemaal flauwe kost. Grote bedrijven altijd maar bijkomende kortingen op de sociale bijdragen geven, slappe hap.

De arbeidsmarkt omvormen tot een slagveld waarop iedereen met iedereen moet concurreren, ook dat smaakt niet. Mensen langer doen werken voor minder geld, het principe van de anciënniteit overboord gooien, mensen verplichten tot interims en flexi-jobs die geen sociale rechten opleveren…het helpt allemaal niets.

Nog zo’n recept dat niet deugt: veel te weinig investeren in het onderwijs, zodat het de kansarmoede maar blijft reproduceren. Ook daarover bestaan massa’s cijfers waarop een doeltreffend beleid gebouwd kan worden.

Misschien nog een toetje. De onverbeterlijke graaicultuur van politici en aandeelhouders, de stromen geld die verdwijnen naar belastingparadijzen. Ook dat is niet te verteren.

Ziet u, meneer De Backer, er staan heel wat foute recepten op het menu van de regeringen waar uw partij deel van uitmaakt. Allemaal recepten die de armoede verdiepen. En u verdedigt ze door dik en dun, samen met alle andere regeringspartners. Uw jammerklacht heeft dan ook een bijzonder wrange bijsmaak. Krokodillentranen mogen wat mij betreft ook bij de recepten die niets opleveren.

Tot slot nog iets over Mechelen. U haalt mijn stad immers aan als voorbeeld. Omdat ze een prijs gekregen heeft voor het GO-team, een project waarbij mensen die in schrijnende omstandigheden leven actief worden opgezocht en begeleid. Een mooi project, maar het werkt ondertussen ook met een wachtlijst. En ook in Mechelen is de kansarmoede bij kinderen met 1,2% gestegen. In Genk kreeg de burgemeester ook een prijs voor zijn aanpak van kinderarmoede, uit handen van minister Homans. De kinderarmoede is nergens hoger dan daar. Wat stelt zo’n prijs voor? Helemaal niets, meneer De Backer. Mooi voor de vitrinekast, maar daar houdt het dan ook op.

 

(Foto aJ Gazmen, Flickr)

Mag dit nog gezegd worden?

Screenshot 2018-05-25 22.35.39

Een van de meest verscheurende filmscènes die ik mij kan herinneren, komt uit de film Sophie’s Choice uit 1982. De titelrol wordt gespeeld door Meryl Streep, zonder meer een van haar meest memorabele vertolkingen.

De bewuste scène speelt zich af tijdens Wereldoorlog Twee. In een treinstation worden honderden joden op transport gezet naar de vernietigingskampen. Ook de niet-joodse Sophie en haar twee kleine kinderen zullen gedeporteerd worden. Met haar dochter op de arm en haar zoon dicht tegen zich aangedrukt, wacht ze angstig af. Als een Duits officier haar aanspreekt, probeert ze hem ervan te overtuigen dat zij en haar kinderen katholiek zijn. De officier stelt haar daarop voor de meest ondenkbare keuze: “Je mag één van je kinderen houden, het andere moet weg. Als je niet kiest, gaan ze allebei weg.” Ze krijgt geen bedenktijd en beslist impulsief haar dochtertje af te geven. Het kind wordt onverbiddelijk van haar arm getrokken en naar de goederentrein gedragen. Als versteend kijkt Sophie haar na, haar gezicht verstard in een langgerekte, geluidloze schreeuw.

Zal iemand beweren dat de spielerei van die vrolijke Hans iets anders is dan barbaars?

Maar Sophie’s Choice gaat over meer dan de vreselijke gebeurtenis in dat treinstation. De film gaat ook over wat er met Sophie gebeurt in de jaren die erop volgen. Daarin wordt duidelijk dat vrolijke Hans nog een tweede wandaad jegens Sophie op zijn geweten heeft. Nadat hij haar tot die onmenselijke keuze dwong, gooide hij haar ook een loodzware last in de schoot: de schuld voor de dood van haar kind. “Het is jouw schuld, jouw keuze, jij bent verantwoordelijk.” Een ondraaglijke last die haar verdere leven onmogelijk maakt en haar uiteindelijk tot zelfmoord brengt.

Op een strand in Turkije spoelt het dode lichaam van de Syrische kleuter Aylan aan. Hij verdronk toen het gammele bootje waarin zijn ouders hem naar een veilig leven wilden brengen, kapseisde. “Het is jullie schuld, jullie zijn met hem in dat bootje gestapt, jullie zijn verantwoordelijk. Dat mag toch nog gezegd worden?”

Aan de grens tussen Gaza en Israël sterft een kind van acht maand onder het geschut van Israëlische soldaten. Ze veranderden een legitieme protestmars in een onbeschrijflijk bloedbad. “Het is jullie schuld, jullie brachten dat kind mee naar die plek, jullie zijn verantwoordelijk. Dat mag toch nog gezegd worden?”

Een kind van twee wordt in het hoofd getroffen door een politiekogel en sterft. Zijn ouders probeerden hun gezin ver weg te brengen van het geweld in Irak. “Het is jullie schuld, jullie hadden hier niet moeten zijn, jullie zijn verantwoordelijk. Dat mag toch nog gezegd worden?”

Zij die vandaag de loden last van de schuld in de schoot van deze moeders en vaders werpen, hebben hun kinderen niet eigenhandig de dood ingejaagd. Ze hebben zich niet schuldig gemaakt aan de eerste wandaad van vrolijke Hans. Aan de tweede wel. Ze vertrappen moedwillig het leven van mensen die alleen probeerden hun kinderen te redden van de hel. Wat rest hen anders nog dan de machteloze, geluidloze schreeuw? Wat anders dan de schaamte, de schande en de genadeloze schuld?

Mag dit nog gezegd worden?

Zwemmen met vier sterren

IMG_0719

Onder een helder blauwe hemel loop ik het Rode Kruisplein op. “Den ouwen dok” baadt in het licht van de lage herfstzon. Prima weertje voor een nieuwsgierig ommetje rond het voormalige Mechelse zwempaleis. Luidens de lokale pers heeft het beschermde monument, na lange restauratiewerken, zijn grandeur weer teruggekregen en kunnen de Mechelaars nu genieten van de in oorspronkelijke staat herstelde buitenkant van deze architecturale parel.

Het nieuws zorgt niet meteen voor een volkstoeloop. Op mijn kleine inspectieronde kom ik niemand tegen. Het moet nochtans gezegd, er is hier bewonderenswaardig werk verricht. Niets te vroeg trouwens. Veel te lang al stond het historisch waardevolle gebouw te verkommeren, altijd immens treurig en onbegrijpelijk.

Dat den ouwen dok een roemrijke geschiedenis heeft, staat buiten kijf. Een geschiedenis die begint in het oorlogsjaar 1914. Niet zonder reden wordt in dat jaar concreet werk gemaakt van de bouwplannen. De vrees bestaat immers dat heel wat werkkrachten naar Duitsland zullen gestuurd worden. Het grootse bouwproject in Mechelen zal veel mensen kunnen redden van de gedwongen arbeid in de Duitse oorlogsindustrie.

De werkzaamheden gaan van start in 1916 en acht jaar later, in 1924, openen de deuren van een stedelijk zwempaleis dat in verre omstreken zijns gelijke niet kent. Den dok is niet alleen een plek om te zwemmen, het is ook een publiek badhuis, waar zowel de rijke als de arme Mechelaar terecht kan voor een bad of douche. “Door reinheid kunnen armen, rijken met dezelfde schoonheid prijken”, staat aan de achterkant van het gebouw in de gevel gegraveerd.

Nadat meerdere generaties Mechelaars in het eclectische decor hun baantjes hebben getrokken, wordt het oude zwembad in 2001 om veiligheidsredenen hals over kop gesloten. Er volgt een lange periode van onduidelijkheid, leegstand en verval. Het prestigieuze zwempaleis wordt een stadskanker.

Niet toevallig is 2001 ook het jaar waarin liberaal burgemeester Bart Somers aan zijn eerste ambtstermijn begint. Meteen ook de start van een tijdperk van stadsontwikkeling waarin het publieke beheer van het stedelijk patrimonium niet bepaald een doelstelling is. De uitverkoop begint. Ook niet toevallig waren in 2001 al gesprekken aan de gang met de provincie over de bouw van een nieuw zwembad aan de Nekker, een voor de stad financieel voordeliger project dan de renovatie van den dok.

Het bestuur onder Somers toont dan ook nooit enige interesse om het oud zwembad in eigen beheer te houden, het te renoveren en het voor de Mechelaars opnieuw open te stellen. Dat is nochtans wel wat menig stadsbewoner het liefst wil zien. Maar het bestuur komt steeds aandraven met het excuus dat het kostenplaatje daarvoor veel te hoog zou oplopen: er zit asbest in het gebouw, er werden stabiliteitsproblemen vastgesteld, de technische installatie moet volledig vernieuwd worden, …

In 2014 komt er dan heuglijk nieuws: de Vlaamse overheid komt over de brug met 3,5 miljoen euro voor de buitenrestauratie van den dok. En meteen moet er ook werk gemaakt worden van de herbestemming. Er wordt een wedstrijd uitgeschreven waarbij ook rekening zal gehouden worden met de wensen van de Mechelaar. Welke Mechelaar precies bedoeld wordt, is niet duidelijk. De wedstrijd is immers alleen voor projectontwikkelaars en in 2012 heeft het bestuur al duidelijk te kennen gegeven waar de voorkeur naar uitgaat: een hotel. En zie, in 2016 wordt met veel tromgeroffel aangekondigd dat de Nederlandse hotelketen Van der Valk den ouwen dok zal omtoveren tot een viersterren hotel. Van der Valk koopt den dok voor het luttele bedrag van…100.000 euro. De waarde van het gebouw is geschat op 3 miljoen.

En zo is het stadsbestuur aanbeland waar het altijd al wilde zijn. Wat geprivatiseerd kan worden, moet op de schop. Onder dat motto was van bij het begin duidelijk dat den ouwen dok in privéhanden moest komen. En die operatie mocht best een pak publiek geld kosten: 3,5 miljoen Vlaamse subsidies, een klein miljoen bijdrage van de stad, de verkoop 2,9 miljoen onder de prijs. Van der Valk krijgt een historisch gebouw in de schoot geworpen met een cadeautje van ruim 7 miljoen euro er bovenop.

Toen de deal met Van der Valk beklonken was, zei schepen van Monumentenzorg Greet Geypen: “Het is voor ons als stad heel belangrijk dat het gebouw een publieke bestemming krijgt.” De liberale visie ten voeten uit. Een privaat viersterren hotel is voor de liberalen een publieke voorziening. Ah ja, alles waar klanten binnen en buiten kunnen lopen, is publiek, toch? En dus moeten we nu al reikhalzend uitkijken naar het moment waarop, in 2019, het nieuwe hotel de deuren opent. Het zal deel uitmaken van de nieuwe, hoogwaardige woonsite Keerdok-Eandis. In den ouwen dok zullen 120 luxueuze kamers ter beschikking zijn. De gasten zullen naar hartenlust kunnen plonsen in het exclusieve zwembad, dat tegen die tijd in al zijn herwonnen grandeur onder de blote hemel zal liggen schitteren. En de Mechelaar? Die mag, zoals in de lokale pers werd gezegd, genieten van de buitenkant.

De mantel van Sint-Maarten

Statue of St. Martin of Tours

(foto Paul Sableman, Flickr)

Kwart over zeven en ze zijn klaarwakker. In geen tijd hebben ze hun kleren aan en zijn de tandjes gepoetst. Probeer dat maar eens voor mekaar te krijgen op een schooldag. Met geen stokken krijg je ze dan van onder de wol en zonder in de huid van een nors blaffende slavendrijver te kruipen, gaan ze nooit tijdig de deur uit.

Maar het is vandaag 11 november. Behalve Wapenstilstandsdag is dat ook de naamdag van de heilige Maarten van Tours, oftewel Sint-Maarten. Op die dag gaan in Mechelen de kinderen van deur tot deur om in ruil voor wat snoep, fruit of kleingeld het Sinte Mettelied ten beste te geven. Het is het vooruitzicht op zakken vol zoetigheid dat zoon- en dochterlief doet trappelen van ongeduld.

Voor ze het druilerige herfstweer gaan trotseren, informeer ik nog even of ze ook weten wie die Sinte Mette eigenlijk was. Dat blijkt nogal mee te vallen. Op school heeft de juf verteld over Maarten van Tours, die in de vierde eeuw als jonge knaap aan de stadspoort een bedelaar zag en hem de helft van zijn mantel schonk. Een daad die het ventje, dat later ook nog tegen zijn zin tot bisschop werd gewijd, tot beschermheilige van de armen en de bedelaars zou maken.

Het feest van Sint-Maarten was in oorsprong dan ook een “bedelfeest”. Met de barre winter voor de deur trokken de kinderen van het armlastige klootjesvolk door de straten om een hoognodig en welkom extraatje op te halen. Maar begin vorige eeuw vonden de gegoede burgers dat ook hun kinderen in de pret moesten delen. Sinte Mette werd ontdaan van zijn oorspronkelijke betekenis en groeide gaandeweg uit tot een van de vele gecommercialiseerde festiviteiten.

Het Mechelse stadsbestuur hecht best veel belang aan het in stand houden van deze traditie. Samen met het plaatselijke Sinte Mette Genootschap moedigt het de jeugdige Mechelaartjes aan om, vermomd als Sint-Maarten of bedelaar, op ronde te gaan. Bestuur en Genootschap organiseren ook samen het grote Sinte Mettefeest.

Niets mis met tradities. Maar het lied van Sinte Mette krijgt toch een wat wrange bijklank als je bedenkt dat er in Mechelen sinds juni dit jaar een bedelverbod heerst. In het winkelcentrum, de stationsbuurt, bij grootwarenhuizen, op markten en braderijen wacht bedelaars een symbolische euro boete en het bevel om op te krassen.

Officieel is dat bedoeld om bedelaars te beschermen tegen uitbuiting door criminele bendes. Maar Stef Adriaenssens, onderzoeker aan de KU Leuven, heeft daar zo zijn bedenkingen bij: “Wie écht slachtoffers van mensenhandel wil helpen, vaardigt geen verbod uit, maar pomp middelen in politie en justitie om dat fenomeen aan te pakken.”

Volgens Adriaenssens is het ook zeker niet zo dat alle bedelaars in een crimineel netwerk gevangen zitten: “Er zijn nauwelijks bewijzen dat bedelaars uitgebuit worden door criminele organisaties…De bedelaars kennen elkaar, ja, er zijn netwerken, maar het is niet zo dat ze allemaal op het einde van de dag hun geld moeten afgeven aan een dikke man met een snor.”

In zowat alle steden wordt een bedelverbod ingevoerd. En het ene stadsbestuur is al wat duidelijker omtrent de motieven dan het andere. Maar voor Stef Adriaenssens is het glashelder dat ze allemaal hetzelfde willen: geen bedelaars in het straatbeeld. “Zeggen dat je bedelaars helpt en ze vervolgens criminaliseren, vind ik behoorlijk hypocriet. Dan beter toegeven dat je de straten wil schoonmaken door alles wat imago-verlagend is weg te werken. Dat is tenminste eerlijk.”

Het is met gemengde gevoelens dat ik zoon en dochter, getooid met een papieren mijter en voorzien van een grote zak, samen met de buurjongen aan hun bedeltocht zie beginnen. Het stadsbestuur moedigt kinderen aan om in bedelaarsplunje op snoepjesjacht te gaan, terwijl echte bedelaars chirurgisch uit het commerciële straatbeeld worden weggesneden. Sinte Mette keert zich om in zijn eeuwenoude graf.

Tradities zijn mooi, ze levend houden is lovenswaardig. Maar het zou pas écht mooi zijn als ook hun ware, oorspronkelijke betekenis in ere werd hersteld. Dan zouden we een Sinte Mettefeest zien waarin de arme en de bedelaar centraal staan. Aan plezier zou dat geenszins moeten inboeten. Het vraagt alleen een beleid dat niet stigmatiseert maar, de mantel van Sint-Maarten indachtig, in elke bedelaar een mens in nood ziet.

De jeugd heeft de toekomst

ku klux klan

(Foto Image Editor, Flickr.)

De voorzitter van Jong N-VA, Tomas Roggeman, wil dat het recht op vrije meningsuiting absoluut wordt, inclusief het recht op beledigen. Dat schrijft hij in De Morgen.

Roggeman vindt het bestraffen van racistische meningen zinloos. We mogen op die meningen volgens hem niet verontwaardigd reageren, maar moeten ze aanvaarden als een “essentieel onderdeel van democratische vrijheid”.

Ondertussen pleit de N-VA in de Kamer wel voor een inperking van de vrije meningsuiting. Dat recht zou volgens de partij niet mogen gelden voor aanhangers van IS. Supporteren voor IS is onaanvaardbaar, supporteren voor de Ku Klux Klan moet kunnen. Zoiets dus. De N-VA zal een Boudry kunnen gebruiken om daar een academisch jasje rond te breien.

Bij Jong Open Vld werd laatst dan weer in alle ernst gedebatteerd over het voorstel om vrije wapendracht in te voeren, zodat eenieder zichzelf en zijn dierbaren kan verdedigen. De voorzitter van de liberale jongelui, Maurits Vande Reyde, zag daar hoegenaamd geen graten in. De vrije meningsuiting, nietwaar? Over alles moet gedebatteerd kunnen worden. Dat een jongerenafdeling van een partij ook de vrije mening toegedaan kan zijn dat bepaalde voorstellen te ridicuul zijn om op de agenda te zetten, dat kwam bij Vande Reyde blijkbaar niet op.

De jongeren zijn de toekomst. Met deze twee voorzitters en hun visie op vrije meningsuiting belooft die bijzonder mooi te worden.

Dode stad

Brugge

(Foto Dimitris Kamaras, Flickr)

“Ze zou op een sombere avond, van alles en iedereen verlaten, sterven in een tehuis waarvan de ramen op een rei uitkeken…”

Een treurige en wanhopige gedachte in het hoofd van Barbe, de vrome huishoudster van Hugues Viane, protagonist in de 19de eeuwse roman Bruges la morte van Georges Rodenbach. De succesvolle roman verscheen in 1892 en zou in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de toeristische belangstelling voor de stad Brugge. De Bruggelingen zelf waren niet onverdeeld over het werk. Het portret dat Rodenbach van hun stad schilderde, was voor veel van hen al te naargeestig.

Bruges la morte vertelt het van symboliek hoogzwangere verhaal van Hugues Viane, die zich vijf jaar na de dood van zijn vrouw, gehuld in de zware mantel van de eeuwigdurende rouw, in Brugge vestigt. Deze stad komt hem voor als het uitgelezen decor waarin hij zijn verdriet ten volle kan beleven.

“De Stad, die vroeger ook bemind en mooi was geweest, belichaamde het voorwerp van zijn verdriet. Brugge was zijn dode. En zijn dode was Brugge. Alles verenigde zich in eenzelfde lot. Brugge was een dode stad, die zelf in het graf lag van haar stenen kades, met haar reien die verkilde aderen waren geworden toen de krachtige hartslag van de zee was gestokt.”

Hugues zwerft doelloos door het mistroostige Brugge, een grijs en kil doolhof dat tot in de kleinste hoeken en kanten niets dan existentiële eenzaamheid en doodsgedachten oproept. De stad is de veruitwendiging van het innerlijke smartenlandschap van de ontroostbare weduwnaar. Wanneer Hugues een danseres ontmoet waarin hij de verrijzenis van zijn dode geliefde meent te zien, lijkt de stad haar rouwsluier even in te ruilen voor het levenskrachtige vuur van de hartstocht. Maar dat blijkt snel een verraderlijke illusie, die uitdraait op een drama. Uiteindelijk is het de dood die zijn koude suprematie opdringt en de stad in zijn beklemmende greep houdt.

Verre van vrolijk proza dat Rodenbach ons nalaat. Het beeld dat de schrijver hierin van Brugge tekent, lijkt vandaag, in onze 21ste eeuw, niet meer dan een literaire constructie uit een lang vervlogen tijd.

En toch…

“Een vrouw van 47, een man van 41 en een bejaarde vrouw van 80”, verklaart de burgemeester. Drie eenzaam gestorven mensen die in één en dezelfde week door de Brugse politie in hun huis werden aangetroffen. Ze verlieten het ondermaanse geheel onopgemerkt, om vervolgens gedurende een maand door niemand gemist te worden. Is er een treuriger levenseinde denkbaar? Het sterven dat pas opgemerkt wordt als de penetrante geur van ontbinding en het plotse krioelen van zwermen vliegen de omwonenden hinderen.

In het als altijd vluchtige 21ste eeuwse krantenbericht schemert plots de dode stad van Rodenbach weer door. Opnieuw klinkt de noodlottige gedachte van Barbe. Opnieuw struint Hugues Viane door de mistige straten om er overal de dood te ontwaren.

“De huizen met hun dichte luiken gaven een doodse aanblik, met hun ramen die leken op de ogen van een zieke in doodsstrijd…”

Eenzaamheid, zowel de fysieke als de existentiële, is de grootste kwaal van onze hedendaagse steden, onderstreept psychiater Dirk De Wachter. “Zo maakbaar als de neoliberale mens dacht te zijn, zo volkomen ontmenselijkt kan hij eindigen”, stelt hij in Borderline Times.

In deze 21ste eeuw, waarin onze steden volop in ontwikkeling zijn en we hen almaar meer macht en autonomie toekennen, moeten berichten over eenzame doden ons uit elke genoeglijke waan ranselen. Ze moeten uit de vluchtigheid van de dagelijkse nieuwtjesmolen gehaald worden, om ons zonder ophouden te kwellen en wakker te houden, ons dwingend te interpelleren over welke stad we de onze willen noemen.

Een snel bij mekaar geharkt anti-eenzaamheidsplan, zoals dat nu in Brugge wordt voorzien, is pleisterpolitiek. Eerder moet er een antwoord komen op de vraag of we wel zin hebben om die neoliberale mens te zijn. Een mens die gelooft in de feeërieke tafereeltjes in sneeuwbollen, maar ondertussen gekweld wordt door eenzaamheid en de angst om te eindigen op het potter’s field van onze welvaartsmaatschappij.

Misschien wordt dit alles nog het best geïllustreerd met één van de ideetjes die in Brugge op tafel liggen voor het anti-eenzaamheidsplan. Men denkt eraan om een overeenkomst te sluiten met B-post. Postbodes zullen dan de opdracht krijgen om af en toe langs te gaan bij 80-plussers, om te kijken of er geen problemen zijn. Blijkbaar hebben een aantal steden en gemeenten al een dergelijke deal afgesloten. Hier zien we de neoliberale mens in al zijn glorie. Nadat hij de postbode met een chronometer op zijn steeds sneller af te leggen ronde heeft gestuurd en zo zijn van oudsher vanzelfsprekende sociale functie – wegens niet rendabel – onmogelijk heeft gemaakt, gaat hij deze functie nu in een zakelijke overeenkomst gieten. Er wachten ons zonder twijfel ook nog wel een pilletje en een verzekering tegen de eenzaamheid.

“Hij vreesde de eenzaamheid in het huis, de wind die in de schoorsteen huilde, de herinneringen die steeds talrijker werden om hem heen en hem strak leken aan te staren. Hij ging bijna de hele dag uit en liep doelloos en ontredderd rond.”

Tussen Porsche en BMW

kust

(foto Niels Siennaert, Flickr)

Het BMW-tje van Maya Detiège. Weet u nog? Het was vorige maand onderwerp van een vluchtig politiek zomerophefje. De socialistische politica liet ons weten dat haar vroegere collega’s in de privé ondertussen allemaal met een Porsche rijden, terwijl zij genoegen moet nemen met een BMW-tje. Dat schreeuwt natuurlijk om hilariteit. Ik vertoefde toen in een Zuid-Frans bergdorpje waar oorverdovende stilte nog echt bestaat. Het karretje van Detiège leek er nog pietluttiger dan het ongetwijfeld hier al werd bevonden.

Helemaal ridicuul was het natuurlijk ook weer niet. Detiège hield ons toch maar fijntjes voor dat we bij onze politici niet zozeer een graaicultuur moeten opmerken, maar eerder een grote zin voor zelfopoffering. Tja, er bestaat in dit land toch wel een soort links dat zich maar niet weet los te werken uit de neerwaartse spiraal van de politieke zelfmoordneigingen.

Maar Detiège had nog meer te vertellen. Zo wist ze bijvoorbeeld dat voor de PVDA mensen alleen met een tentje aan de Belgische kust met vakantie mogen. Anders zouden ze verdacht worden van onaanvaardbaar en dus onmiddellijk zwaar te belasten kapitaalbezit. Dat die bewering kant noch wal raakt, is lang niet het meest ergerlijke. Ze wekt namelijk ook het vermoeden van een kwalijk misprijzen voor de Belgische kust als vakantieoord en nog meer voor wie er met een tentje naartoe trekt. Goed voor het gepeupel, te min voor wie zich in een BMW-tje verplaatst.

De kans dat ik zelf in een tent aan de kust word gesignaleerd, is bijzonder klein. Ik zoek niet voor niets de oorverdovende stilte van bergdorpjes op. Campings zijn mij te druk. Maar ik hoop dat de bewoners van elke tent er hun welverdiende vakantiegenot vinden.

Wat meldt de krant ons ondertussen, bij het begin van de tweede zomervakantiemaand? Dat 26,3 procent van de Belgische huishoudens geen geld heeft om met vakantie te gaan. Zelfs niet met een tent aan de kust, zelfs niet voor één week. Dàt is wat verdacht is. Meer, het is ronduit shocking. Eén op vier huishoudens in ons land kan het zich dus niet veroorloven om één keer in het jaar, al was het maar voor één enkele week, het dag in dag uit hetzelfde achter zich te laten en ergens een portie andere lucht te ademen. Je vraagt je af of onze politici nog beseffen wat dat betekent, welke impact zoiets heeft op een mens. Mooi voor een samenleving waarin de individuele vrijheid zo liederlijk bezongen wordt.

Dit is een alarmerend feit, één van die vele alarmerende feiten die bevestigen wat Slavoj Žižek schrijft in “Eerst als tragedie, dan als klucht”: “Het eerste directe gevolg van de crisis zal niet de opkomst van een radicale emancipatoire politiek zijn, maar eerder die van een racistisch populisme, en ook oorlogen, grotere armoede in de armste derdewereldlanden en bredere kloven tussen rijken en armen in alle samenlevingen in de hand werken.”

En wat zegt de krant hier verder nog over? Dat het cijfer op Europees niveau in 2012 nog dramatischer was. We mogen dus een zucht van opluchting slaken. Het gaat alweer een beetje beter. Niets om van wakker te liggen. Altijd hetzelfde patroontje. Sociale onheilstijdingen moeten altijd gepaard gaan met sussende woorden die ons ervan moeten overtuigen dat het allemaal wel goed komt. I don’t buy it. Zolang politici de graaicultuur doodleuk ontkennen of minimaliseren, zolang niet erkend wordt dat er een rechtstreeks verband is tussen die graaicultuur en het feit dat een kwart van onze huishoudens niet met vakantie kan, komt het niet goed. Met een politiek discours dat laveert tussen Porsche en BMW, komt het niet goed.

De kracht van het restafval

restafval

Op vrijdag 27 januari hield de Mechelse afdeling van de PVDA haar nieuwjaarsreceptie. Dit is de integrale tekst van de toespraak die ik daar hield.

Goedenavond,

Het doet mij plezier om hier vanavond, in dit sfeer- en stijlvolle kader, zoveel restafval te mogen begroeten.

Want dat is de titel die de coryfeeën van het rechtse establishment in dit land ons hebben toebedacht: het restafval van de 20ste eeuw. Wel, laat ik meneer De Wever, mevrouw Rutten, meneer Torfs en alle aanverwanten meteen zeggen dat het potentieel van dat restafval bijzonder groot is. Een bevraging van VTM en HLN geeft aan dat de PVDA bij de volgende federale verkiezingen goed zou kunnen zijn voor maar liefst dertien zetels, waarvan drie in Vlaanderen. Ziedaar de kracht van het restafval.

In de voorbije maanden hebben we een merkwaardig schouwspel gezien. Het begon allemaal met de gesmaakte passage van Raoul Hedebouw in het populaire tv-programma De Slimste Mens. Dat was de aanzet voor een ware hetze tegen de PVDA. Het kot was te klein. Hoe is het toch mogelijk dat een vertegenwoordiger van die rooie rakkers zomaar op de televisie kan verschijnen? Er moest onverwijld een cordon sanitaire opgetrokken worden rond deze club linkiewinkies.

Een hele stoet van politici, intellectuelen en opiniemakers kwamen in de kranten of op televisie aanzetten met een vlammend betoog dat de mensen moest waarschuwen tegen het nieuwe gevaar genaamd PVDA.

In al deze tirades werden tal van argumenten aangehaald om het publiek duidelijk te maken dat de PVDA een duister genootschap is dat voor de samenleving werkelijk het aller- aller- allerslechtste wat een mens zich kan inbeelden, in petto heeft. De argumenten waren over het algemeen nogal gelijklopend. Weinig originaliteit. Maar hier en daar doken er toch een paar uitspraken op die onovertroffen waren. Ik heb er een paar genoteerd die onvergetelijk zijn.

In het tv-programma De Afspraak was professor Hendrik Vos te gast. En professor Vos sprak: “Die van de PVDA, zeker die aan Vlaamse kant, die kijken zo ernstig.” Mensen die ernstig kijken, dat weet iedereen, dat is natuurlijk oppassen geblazen. Iemand anders – ik weet niet meer wie – zei ook ergens: “Die Peter Mertens, die kijkt zoals hij werkelijk is.” God sta ons bij, iemand die kijkt zoals hij werkelijk is. Oppassen geblazen. Maar professor Vos wist ook nog het volgende te melden: “Bij de PVDA hebben ze soms nogal maffe ideeën.” Welke die ideeën dan wel waren, dat liet de professor in het midden. Enige specificatie is ook niet nodig. Iedereen weet immers: mensen met maffe ideeën, dat is oppassen geblazen. En dan was er ook Yves Petry, een gewaardeerd Vlaams schrijver. Die zei in de krant: “Die van de PVDA hebben een stalinoïde lichaamstaal.” Kijkt u dus maar eens goed om u heen, observeer aandachtig wie naast u staat, want u vertoont allemaal een stalinoïde lichaamstaal. En stalinoïde lichaamstaal, dat is natuurlijk oppassen geblazen.

Dat alles geeft ons een mooie definitie van wat een aanhanger van de PVDA is: iemand die ernstig kijkt, kijkt zoals hij werkelijk is, met maffe ideeën en een stalinoïde lichaamstaal.

We kunnen er eens smakelijk om lachen, maar die hele mediastorm tegen de PVDA is natuurlijk intriest. Het is een golf van zure oprispingen van mensen die voelen dat hun sokken nat worden. Of om het met de gevleugelde woorden van Raoul Hedebouw te zeggen: “Ze zitten met de peut.”

Dat mensen als De Wever, Rutten en Torfs zich zo laten kennen, is pijnlijk, maar van hen hadden we natuurlijk niet anders verwacht. Veel erger wordt het wanneer dezelfde gal ook vanuit linkse hoek wordt gespuwd. Zo vond onze groene stadsgenoot Kristof Calvo het nodig om in De Morgen zeer goedkoop uit te halen naar de PVDA. Volgens Calvo zijn we niet meer dan handelaars in oude manifesten en is ons politieke verhaal alleen een electorale strategie op korte termijn waarin de ondernemer als grote zondebok fungeert.

Merkwaardige stelling van iemand die ons probeert te verleiden met belegen concepten als patriotisme en zonder blikken of blozen verkondigt dat hij zoveel mogelijk macht wil. Maar ja, sinds Calvo geestdriftig de zijlijn fuckt, weten we natuurlijk ook dat hij een grenzeloze bewondering heeft voor mensen als Marc Coucke. U kent hem wel, een van die succesvolle zakenmannen die behoort tot het selecte clubje van steenrijke mensen dat vindt dat het zich op alle mogelijke manieren dient te onderscheiden van de “gewone” mensen. Om dat te doen betalen ze geen belastingen en kopen ze kastelen. Volgens Kristof Calvo hebben we veel meer van dit soort Couckes nodig.

Aan meneer Calvo wil ik graag het volgende meegeven: als wij vandaag al met een manifest zwaaien, dan heet dat manifest Graailand. Dat is een gloednieuw manifest. Het gaat over de wereld van vandaag. Het telt vierhonderd bladzijden en het vertaalt op onnavolgbare wijze de verontwaardiging die bij de mensen leeft, verontwaardiging over de fundamentele onrechtvaardigheid die ingebakken zit in het beleid van onze rechtse regeringen. Ik geloof niet dat iemand Graailand ervaart als een oud en opgewarmd manifest. Het staat niet voor niets al vier weken lang op nummer één. En het is niet zomaar dat sinds het verschijnen van Graailand de nieuwe leden met tientallen tegelijk worden ingeschreven.

Wie Graailand leest, weet dat wij verdomd goede redenen hebben om ernstig te kijken. Elke bladzijde telt minstens één goede reden om de wenkbrauwen dieper te fronsen. Elke bladzijde vertelt ons dat het hoog tijd is voor consequent linkse alternatieven.

Onze groene stadsgenoot Kristof Calvo heeft het niet zo begrepen op die consequent linkse alternatieven. Hij vindt dat we ons veel te veel bezig houden met de sociale afbraak. Hij vindt zelfs dat we daarmee het egoïsme aanwakkeren. Omdat het bij ons alleen zou gaan om het beschermen van de eigen verworvenheden en niet om samen vooruit gaan.

Wel, meneer Calvo, ik ga hier niet elke bladzijde van Graailand voorlezen. Ik zal hier alleen een paar opmerkelijke nieuwsfeiten van de voorbije weken aanhalen. Begin januari verkondigde Bart De Wever dat er alleen in de sociale zekerheid nog veel geld te rapen valt. En hij betreurde dat de werkgeversorganisaties niet zo direct voorstanders zijn van een jacht op de langdurig zieken. Hij vindt dat de vakbonden wat dat betreft al meer dan genoeg blok aan het been zijn. Dan was er Inge Vervotte, in een vorig leven nog minister van Welzijn en vandaag directrice van de Emmaüs-groep. Die kwam ons vertellen dat de wachtlijsten in de zorgsector alleen een politiek probleem zijn, dat niet overeenkomt met een reëel probleem. Volgens haar zijn de wachtlijsten immers grotendeels bevolkt met mensen die niet echt dringend zorg nodig hebben. Lange wachtlijsten zijn dus de schuld van de mensen die erop staan. En dan was er Danny Pieters, de N-VA-specialist in sociale zekerheid. Die kwam doodleuk verkondigen dat in ons land mensen op een treffelijke manier arm kunnen zijn. Geen gezeur dus, bij ons is arm zijn ook leuk.

Zijn wij teveel bezig met de sociale afbraak? Ik denk het niet.

Wie Graailand leest, weet dat elke zetel voor de PVDA nuttig en noodzakelijk is. Om stem te geven aan de verontwaardiging, aan het verlangen naar echte linkse alternatieven. Om in de praktijk te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om op een andere manier aan politiek te doen. Om te laten zien dat de term volksvertegenwoordiger nog een echte betekenis kan hebben. Om te laten zien dat politiek niet onvermijdelijk een synoniem moet zijn voor graaien. Daarom maken onze verkozenen in het parlement de uitdrukkelijke keuze om te blijven leven aan een bescheiden maandloon van zo’n 1800 euro.

Maar niet alleen die parlementaire zetels zijn belangrijk. Ook op het lokale niveau willen we zoveel mogelijk wegen op het maatschappelijk debat. Daarom willen we bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in verschillende centrumsteden en gemeentes een doorbraak realiseren. Ook in Mechelen.

Ik mag hier vanavond zeggen dat de Mechelse werking van de PVDA in de voorbije vier jaar enorm is gegroeid. En ik wil iedereen die daar, op welke manier dan ook, aan meegewerkt heeft, van harte bedanken. Want zelfs met slimste mensen en auteurs van bestsellers blijft de PVDA nog altijd in de eerste plaats de partij van de gewone werkende mensen, van u en ik, van ons allemaal. En zonder de onvoorwaardelijke inzet van zoveel mensen zouden we nergens staan. Dus nog eens, aan jullie allemaal: dank u wel.

Mechelen komt tegenwoordig veel in het nieuws. En dat niet alleen in België. Mechelen wordt de jongste tijd zowat onder de voet gelopen door buitenlandse journalisten. Amerika, Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland…van overal in de wereld komen ze kijken hoe hier in onze stad de dingen worden aangepakt.

Al die internationale aandacht maakt natuurlijk dat onze burgemeester een apetrots man is. Hij durft nu zelfs te beweren dat onze stad een lichtend voorbeeld is voor steden over heel de wereld. Als er iets is waar ze in Mechelen verstand van hebben, dan is het wel citymarketing.

Bij de PVDA hier in Mechelen willen we zeker niet blind zijn voor de vooruitgang die onze stad in de voorbije jaren heeft gemaakt. Maar we gaan ook niet blindelings mee in het publicitaire hoeraverhaal dat door het stadsbestuur wordt verkondigd.

Als we dat hoeraverhaal volgen, dan lijkt het wel alsof Mechelen niet op deze planeet ligt. Alsof Mechelen een schitterende ster is ergens in a galaxy far far away. Dan lijkt het wel alsof er rond Mechelen een onzichtbaar beschermend schild is opgetrokken, waardoor deze fonkelende diamant niet geraakt kan worden door de kwade krachten die vanuit alle hoeken van het heelal proberen binnen te dringen.

Dat is natuurlijk onzin. Mechelen ligt wel degelijk op planeet Aarde. De stad wordt helemaal niet beschermd door een onzichtbaar schild. De Mechelaars worden, net als alle andere mensen in ons land, geraakt door de nefaste beslissingen die in Brussel worden genomen. Onze stad wordt bestuurd door dezelfde partijen die in Brussel het slechte weer uitmaken, en ook door een partij die in Brussel veel oppositielawaai maakt maar in Mechelen vooral uitblinkt in zwijgzaamheid.

De slogan “We zijn allemaal Mechelaars”, het promoten van de Mechelse identiteit – en misschien binnenkort ook nog het Mechels patriotisme – dat doet het misschien goed in de citymarketing, maar het kan niet verhullen dat ook in Mechelen dezelfde problemen bestaan als elders in het land. Ook hier zien we ongelijkheid, woningnood, mobiliteitsproblemen, racisme, discriminatie, armoede…

En daarom is ook hier de PVDA nodig. Daarom blijven we ook hier verdergaan op de ingeslagen weg. Daarom zullen we alles op alles zetten om volgend jaar onze plek in de gemeenteraad te veroveren. En daarbij zullen we inderdaad altijd kijken zoals we werkelijk zijn. We hebben namelijk niets te verbergen, geen geheime agenda’s, geen duistere ambities. Wij kijken door een open vizier. En onze blik vertelt niets anders dan dat een andere samenleving mogelijk is.

Ik wens u een gelukkig en voorspoedig 2017!

Bij het lezen van “Graailand”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Bij het lezen van “Graailand”, het jongste boek van Peter Mertens, denk ik aan mijn jongste dochtertje. Ze is vier. Laatst stond ze in de woonkamer om zich heen te kijken en zei dan: “Wij hebben een kasteel.” Waarop ik antwoordde: “Dat is toch wel een beetje overdreven, kind. Zeg maar een gewoon huis.” En dan zij weer: “Ja, maar toch ook een kasteel.”

Ik moet ook denken aan Marc Coucke. Succesvol zakenman die deel uitmaakt van dat kleine clubje van steenrijke mensen dat vindt dat het zich moet onderscheiden van de grote massa “gewone” mensen. Daarom heeft Marc Coucke een kasteel gekocht. In een eenvoudig rijhuis wonen, is beneden zijn waardigheid en stand.

Wel, het kasteel van mijn dochter is duizend keer interessanter dan dat van Coucke. Het is het kasteel van haar verbeelding, van alle mogelijkheden die in haar hoofdje kunnen ontstaan. Het kasteel van Coucke is alleen een pronkstuk waarin hij en zijn gezin naar hartenlust kunnen ronddwalen. En er is nog een belangrijk verschil: het kasteel van mijn dochter is helemaal het hare, niet gekocht met geld dat van de samenleving gepikt werd.

De tegenstelling tussen deze twee kastelen illustreert voor mij waar het in de politiek om moet gaan, waar de uitdaging ligt voor progressieve mensen. Het gaat om hoe we naar de werkelijkheid willen kijken, welke bril we opzetten, welke waarde we aan de dingen toekennen, welke normen we naar voor schuiven om te oordelen of ons leven al dan niet geslaagd en succesvol is.

Progressieve mensen moeten aantonen dat het mogelijk is om de werkelijkheid anders te zien, anders te interpreteren en te beoordelen, aantonen dat het mogelijk is om een andere werkelijkheid te verbeelden, de eerste stap om die andere werkelijkheid ook te realiseren. Dat is een ideeënstrijd. De strijd tussen het kasteel van mijn dochter en het kasteel van Coucke. Over die strijd gaan de vierhonderd bladzijden verontwaardigd politiek proza van “Graailand”. Ik durf het u aan te bevelen.

 

9789462670884