Er woedt een storm rond Bart De Wever. Niets nieuws. Hij behoort nu eenmaal tot het genre politicus dat het moet hebben van goedkope ik-zeg-het-zoals-het-is-uitlatingen met een hoog sensatiegehalte. Zonder op tijd en stond een mediastorm voelt hij al snel elke grond onder zijn voeten wegzakken.

De Weveriaanse stormen zijn altijd berekend, de winst is vooraf nauwkeurig uitgeteld. Zelfs als het gaat om uitspraken die het bruine randje ver overschrijden. Dat krijg je nu eenmaal als je zowat het voltallige personeel en electoraat van de eigen-volk-eerst-vrienden opeet. Dat zorgt voor zure oprispingen die nogal sterk ruiken naar lauw geserveerde 70 punten-prak. Je kan niet blijven volhouden dat je die andere partij weliswaar leegzuigt, maar verder niets te maken hebt met het gedachtengoed ervan.

Als het stormt rond De Wever, komen de andere tenoren van de N-VA vanzelf in zijn slagschaduw te staan. En zo wordt ondertussen al bijna vergeten dat slechts enkele dagen voor De Wever zijn racistische stormpraat verkocht, in Gent Siegfried Bracke al een flinke inkijk gaf in hoe de N-VA zoal denkt over discriminatie en racisme. Hij ging er tekeer als een duivel in een wijwatervat omdat het Gentse stadsbestuur aankondigde dat het bedrijven, interimkantoren en verhuurders wil controleren op discriminatie.

Wat verhuurders betreft, lanceerde Bracke deze merkwaardige redenering: “Verhuurders willen niet alleen dat de huur wordt betaald, maar ook dat het pand in prima staat blijft verkeren. Men verwart discriminatie met selectie.”

Nu kunnen we van Siegfried Bracke misschien veel zeggen, maar dat hij een onverstandig man is, dat geloof ik allerminst. Zou de kamervoorzitter dan werkelijk niet begrijpen dat selectie nu net de kern is van elke discriminatie? Bij discriminatie gaat het altijd om het selecteren van mensen op basis van negatieve eigenschappen die aan bepaalde groepen worden toegeschreven omwille van afkomst, geslacht, overtuiging, geaardheid, religie. De selectiecriteria die Bracke hier aanhaalt, horen daarin thuis. Heel wat verhuurders weigeren hun pand te verhuren aan mensen die tot bepaalde groepen behoren, omdat ze ervan uitgaan dat mensen uit die groepen “de huur niet betalen en het kot afbreken”. Maar voor Bracke heeft dat met discriminatie niets te maken. Dus als Mohamed voor de zoveelste keer op rij te horen krijgt dat de woning nu toch wel toevallig net vijf minuten geleden verhuurd werd en hij zich gediscrimineerd voelt, dan is hij gewoon verward. Het is immers alleen maar onschuldige selectie, omdat de verhuurders bij het zien van zijn tronie of het horen van zijn naam meteen het bankroet en een verkrotte woning vrezen.

Nee, Bracke is geen onverstandig man. Maar hij gaat er al te graag van uit dat het publiek dat wel is. Hij gelooft dan ook al te lichtzinnig dat hij dat publiek met dit soort bric à Bracke redeneringen om de tuin kan leiden. Hij wil het voorhouden dat het N-VA programma niets te maken heeft met discriminatie, maar alles met legitieme selectie.

Wel, meneer Bracke, het programma van uw partij draait inderdaad om selectie. Wie krijgt een job en wie niet, wie mag een woning huren en wie niet, wie is welkom en wie niet, wie mag hoger onderwijs volgen en wie niet, wie is een Vlaming en wie niet, wie krijgt een uitkering en wie niet, wie wordt geholpen en wie niet, wie krijgt asiel en wie niet, wie mag sociaal wonen en wie niet, wie heeft toegang tot het gerecht en wie niet, wie betaalt belastingen en wie niet, wie mag zijn mening geven en wie niet, welke migrant is nuttig en welke niet, wie is een hardwerkende Vlaming en wie een profiteur, … Allemaal selectie, meneer Bracke, maar ook allemaal discriminatie. Noch kromme redeneringen, noch een De Weveriaanse storm kunnen dat verhullen.