handboeien

In juni dit jaar drong de politie in Borgerhout de woning binnen van een bejaarde Tsjetsjeense vrouw. De vrouw verbleef onwettig in ons land en werd opgepakt. Het optreden van de politie gebeurde zonder huiszoekingsbevel, wat leidde tot een discussie over de wettigheid van de actie. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon oordeelt nu dat de politie het recht heeft om de woning van mensen zonder papieren op elk moment van dag of nacht binnen te vallen.

Onwettig verblijf is in ons land strafbaar. Een wet uit 1980 zegt dat je daarvoor een gevangenisstraf van maximaal drie maand kan krijgen. Wie binnen de tien jaar na een uitzetting opnieuw onwettig op het grondgebied vertoeft, riskeert een celstraf van maximaal één jaar.

In de praktijk wordt deze wet echter niet toegepast. Mensen worden niet opgesloten alleen maar omdat ze niet over de nodige papieren beschikken. Onwettig verblijf kan hooguit een verzwarend element zijn bij een veroordeling voor andere feiten.

Dat wijst erop dat in ons land het vervolgen en bestraffen van onwettig verblijf absoluut geen prioriteit is. Voorlopig voelt men gelukkig nog altijd aan dat het erg moeilijk is om onwettig verblijf als een misdrijf te beschouwen, ook al is het dan strikt genomen strafbaar. Het gaat niet om een daad waarbij sprake is van criminele intenties, waarbij bewust of onbewust schade wordt berokkend aan anderen. Onwettig verblijf is een precaire toestand waarin mensen uit noodzaak terecht komen en waarmee ze alleen zichzelf schade berokkenen. Weinig of geen rechten, overgeleverd aan huisjesmelkers en malafide werkgevers, armoede, een leven in de schaduw…hoe kan je dat iemand ten laste leggen? Nee, er heerst gelukkig nog altijd een consensus van het gezond verstand die zegt dat onwettig verblijf geen misdrijf is en dat wie zich in deze situatie bevindt geen misdadiger is.

Bij de N-VA zijn ze het daar overigens helemaal mee eens. In ieder geval was dat zo in 2012. In een nota over illegaliteit en criminaliteit van 12 juli dat jaar staat immers: “N-VA staat ABSOLUUT NIET voor een beleid waarbij alle vreemdelingen zonder wettig verblijf als criminelen zouden worden gekwalificeerd. Ook vinden wij NIET dat zij, om de enkele reden dat ze illegaal verblijven, in de gevangenis zouden moeten worden opgesloten. Illegaliteit op zich is geen afdoende motivering voor opsluiting; in de gevangenis horen integendeel enkel criminelen thuis die strafrechtelijke feiten hebben gepleegd en dit ongeacht hun (on)wettig verblijfsstatuut.”

Vier jaar later klinkt het helemaal anders. Vandaag zien we dat minister Jambon onwettige politionele acties, gericht tegen mensen met een onwettig verblijf die geen enkel crimineel feit op hun kerfstok hebben, aanvaardt, goedkeurt en zelfs aanmoedigt. Het grote argument daarvoor is de stelling dat onwettig verblijf een “voortdurend misdrijf” is.

Weg dus met het gezond verstand. Voortaan zijn mensen zonder papieren voor de N-VA zonder uitzondering misdadigers en is de schrijnende toestand waarin ze verkeren zonder meer een misdrijf. Meer nog, het is ook nog eens een “voortdurend misdrijf”. Dat mag dan wel een bestaande juridische kwalificatie zijn, met betrekking tot onwettig verblijf is het gebruik ervan behoorlijk absurd. Waar eerst het gezond verstand heerste, worden mensen zonder papieren nu plots tot “supercriminelen” gemaakt. Mensen die zonder ophouden, elke seconde van dag en nacht, bezig zijn met het begaan van hun misdrijf. Wat ze ook doen, alles maakt deel uit van het grote misdrijf. Hun hele bestaan op ons grondgebied valt ermee samen. En dus moeten ze volgens Jambon ook op elk moment van dag en nacht “op heterdaad” betrapt kunnen worden.

Nog in de nota van 2012 lezen we dat de N-VA uitdrukkelijk niet van plan is om een heksenjacht te organiseren. Vandaag is de jacht voluit geopend. Een jacht die ongetwijfeld alles te maken heeft met het feit dat het V-teken van de N-VA niet langer staat voor Verandering maar voor Veiligheid. Gewapend bestuur, militarisering van de openbare ruimte, hoge budgetten voor Defensie… Veiligheid is de nieuwe core-business van de partij. Een core-business die tientallen jaren toebehoorde aan de partij die in 2014 door de N-VA werd leeggezogen. Aan het tevreden houden van dat gedeelte van de achterban is blijkbaar zoveel gelegen dat de N-VA er zelfs haar communautaire agenda voor aan de kant schuift. Racisme, moslimhaat en angst zijn electoraal duidelijk veel interessanter dan hardcore flamingantisme.

De uitlatingen van Jambon illustreren wat we van de koerswijziging van de N-VA zoal kunnen verwachten. Ze leidt tot een versnelde en verdere uitholling van de rechtstaat. De criminalisering van al wie in precaire omstandigheden overleeft, is daartoe een voorwaarde.